Remonty instalacji przemysłowych

Global Technik – wszechstronny partner, stabilna jakość

Global Technik to gwarancja wysokiej jakości i pełnego profesjonalizmu. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych zarówno w branży mechanicznej, elektrycznej, automatycznej oraz izolacyjnej, jak i dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetyki. Prace wykonujemy w formule generalnego wykonawstwa, podwykonawstwa, jak i konsorcjum.

Zawsze pracujemy w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną i pracowniczą, dzięki czemu eliminujemy jakiekolwiek nieprzyjemne niespodzianki. Przy realizacji zleceń korzystamy z infrastruktury technicznej, sprzętu i wyposażenia wyłącznie od renomowanych producentów.

Szeroka oferta, perfekcja wykonania

Montaż maszyn i urządzeń na stanowiskach

Wykonujemy wszystkie prace związane z montażem zakupionych przez Klienta maszyn, włącznie z postawieniem fundamentów, poziomowaniem, osiowaniem (przy którym korzystamy z nowoczesnego systemu laserowego osiowania OPTALIGN), wykonaniem przyłączy i rozruchem próbnym.

Montaż kompletnych instalacji

Poza podstawowymi czynnościami montażu urządzeń, montujemy również inne elementy instalacji przemysłowych, w tym rurociągi wraz z zamontowaniem armatury, konstrukcje wsporcze i nośne, urządzenia dodatkowe (podajniki, przenośniki itp.) oraz inne elementy niezbędne do uruchomienia kompletnej instalacji.

Remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych (wszystkich typów i wielkości), w tym:

 • części ciśnieniowej kotłów
 • palników pyłowych i przewodów pyłowo-powietrznych
 • podajników węglowych
 • odżużlaczy i kruszarek
 • rusztów węglowych
 • bunkrów mechanicznych
 • podgrzewaczy powietrza wszystkich typów
 • wentylatorów powietrza i spalin
 • kanałów powietrza i spalin
 • elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających
 • konstrukcji nośnej kotłów
 • wykonawstwo robót budowlano-izolacyjnych
 • ocenę stanu technicznego z określeniem zakresu remontów
 • określenie zakresu dostaw części i materiałów do następnych remontów
 • remont armatury wodnej i parowej wszystkich typów

Montaż urządzeń ciepłowni, instalacji energetycznych i technologicznych, m.in.:

 • kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi, kanałami powietrza, spalin itp.
 • konstrukcji stalowej obiektów przemysłowych i urządzeń
 • pompowni
 • rurociągów technologicznych i parowych wraz z armaturą
 • urządzeń ochrony środowiska
 • zbiorników ciśnieniowych
 • wymienników ciepła

Produkcja części do urządzeń energetycznych i konstrukcji stalowych:

 • palników pyłowych nowoczesnej konstrukcji
 • ekranów kotłów energetycznych
 • elementów giętych (łuki, wężownice)
 • wymienników i chłodnic
 • zbiorników ciśnieniowych
 • zawieszeń i podparć rurociągów
 • konstrukcji stalowych
 • komór, kolektorów, i schładzaczy
 • kanałów powietrza
 • zasobników węgla