Fundusze Unijne

fundusze_europejskie Global Technik sp. z o.o. spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii laserowego nakładania powłok celem wytwarzania innowacyjnych węglików przeobrażonych.” ue

Celem projektu jest zakupienie przez Global Technik lasera do innowacyjnego nakładania powłok na części mechaniczne w celu zwiększenia żywotności materiału poprzez nakładanie węglików przeobrażonych.

Dofinansowanie projektu z UE:   3.328.490,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:  7.549.000,00 zł


 

fundusze_europejskie Global Technik sp. z o.o. spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R nad stworzeniem proekologicznej mikroturbiny wodnej ECOTURBINE przeznaczonej dla cieków wodnych o niskich spadkach  i naturalnych spiętrzeniach” ue

Celem projektu jest stworzenie nowego produktu w postaci innowacyjnej w skali świata, wysokoefektywnej turbiny wodnej nowej generacji ECOTURBINE dedykowanej do produkcji energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych (MEW) na ciekach wodnych o bardzo     niskich spadkach i naturalnych spiętrzeniach (spadki już od 1 m). Opracowywana turbina stanowi innowację w skali świata.

Projekt realizowany jest we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 3.159.697,25 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 4.444.758,62 zł

 


 

fundusze_europejskie Global Technik sp. z o.o. spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Badawczo – Rozwojowe opracowywania innowacyjnych powłok o zaawansowanych właściwościach” ue

Celem projektu jest utworzenie przez Global Technik sp. z o.o. spółka komandytowa Centrum Badawczo – Rozwojowego poprzez poniesienie wydatków związanych z robotami i materiałami budowlanymi związanymi z rozbudową posiadanego budynku oraz jego     wyposażenie w niezbędną infrastrukturę badawczą (przedmiot projektu). Centrum B+R pozwala Global Technik sp. z o.o. sp.k.  prowadzić zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnych w skali świata nowej generacji powłok do zastosowania w przemyśle wytwórczym celem poprawy charakterystyk technicznych maszyn przepływowych.

Projekt realizowany jest we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Dofinansowanie projektu z UE:   11.331.000,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:  13.937.130,00 zł