REGENERACJA OPRAW ZESPOŁÓW ŁOŻYSK

Wdrożenie innowacyjnej technologii utwardzania powierzchni przez firmę Global Technik pozwala na regenerację opraw zespołów łożysk metodą wtapiania materiału poślizgowego w tworzywo podstawowe przy pomocy lasera, co umożliwia szybką naprawę części ulegających zużyciu i uzyskanie pełnych parametrów ich przeznaczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu nowej oprawy.

UE