Izolacja zimnochronna

Izolacja zimnochronna stosowana jest dla utrzymania niskiej temperatury w procesach produkcyjnych i technologicznych. Izolacja tego typu musi posiadać odpowiednie parametry fizyko-chemiczne.

Dzięki swoim właściwościom izolacja zimnochronna jest najwydajniejszym rozwiązaniem w procesie termoizolacji. Jej szczelność zapewnia utrzymanie bardzo niskiej temperatury medium chłodniczego i zachowanie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej. Temperatura pracy izolacji zimnochronnych oferowanych przez Global Technik mieści się w zakresie od – 268 °C do + 480 °C.

Szkło komórkowe to nowy, nieorganiczny materiał termoizolacyjny. Wykonany jest głównie ze szkła z dodatkiem środków pieniących. W wyniku odpowiedniej obróbki otrzymujemy stabilny chemicznie niepalny materiał o doskonałych właściwościach: niskiej gęstości, niskiej przewodności cieplnej, wysokiej szczelności gazowej, małej nasiąkliwości, odporności na erozję chemiczną (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego). Szkło komórkowe zapewnia również ochronę przed pleśnią i innymi szkodnikami.

Izolacja zimnochronna znajduje zastosowanie przy:

  • izolacjach zbiorników
  • rurociągach kriogenicznych
  • nadziemnych rurociągach parowych i wody lądowej
  • instalacjach przemysłowych
  • wymiennikach ciepła