Ogłoszenia

Protokół umieszczono dnia 9.05.2019 : Protokół – audyt zewnętrzny

Ogłoszenie umieszczone dnia 24.04.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/NCBIR/2019 z dnia 24.04.2019

na usługę: audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/NCBIR/2019

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

 


 

Prace B+R nad stworzeniem proekologicznej mikroturbiny wodnej ECOTURBINE przeznaczonej dla cieków wodnych o niskich spadkach i naturalnych spiętrzeniach w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016r. Konkurs 3/1.1.1/2015 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe opracowywania innowacyjnych powłok o zaawansowanych właściwościach.
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Ogłoszenie umieszczone dnia 05.02.2018
Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 05.02.2018
Roboty budowlane – rozbudowa budynku produkcyjno-socjalnego o centrum badawczo-rozwojowe firmy Global Technik Sp. z o.o. Sp. k.

Zapytanie ofertowe nr 1
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości
Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

 

Dopytanie  z dnia 09.02.2018 do Zapytania nr 1

Odpowiedź do dopytania umieszczona dnia 13.02.2018

 


Protokół umieszczono dnia 15.05.2018 : Protokół zapytania ofertowego nr 2

Ogłoszenie umieszczone dnia 27.04.2018

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 27.04.2018

Zakup materiałów i produktów związanych z realizacją projektu – surowce do prowadzenia badań – wykładziny trudnościeralne

Zapytanie ofertowe nr 2

Załącznik nr 1 – Wykładzina Trudnościeralna

Załacznik nr 2 – Wykładzina Trudnościeralna

Załącznik nr 3 – Wykładzina Trudnościeralna

 


 

 

Protokół umieszczono dnia 2.02.2018 : Protokół – urządzenie plazmowe

Ogłoszenie umieszczone dnia 24.01.2018

Zapytanie ofertowe  nr 1/POIR/NCBIR/2018

Zakup: Urządzenie plazmowe do spawania i napawania

Załącznik:Urządzenie plazmowe zał1; Urządzenie plazmowe zał2; Urządzenie plazmowe zał3; Zapytanie Urządzenie plazmowe

 


Protokół umieszczono dnia 24.07.2016 : Protokol PWr 1

Ogłoszenie umieszczone dnia 07.07.2016

Zapytanie ofertowe 1/2016/ECOTURBINE- wybór podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych_GT

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu_GT

Załącznik nr 3 Formularz Oferty_GT

Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia GT

 

Zapytanie ofertowe_2/2016/ECOTURBINE- wybór eksperta 1 części prac merytorycznych projektu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Zapytanie ofertowe_3/2016/ECOTURBINE- wybór eksperta 2 części prac merytorycznych projektu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 29.11.2017

Protokół umieszczony w dniu 11.12.2017 – Protokół – Spawarka MIG

Zapytanie ofertowe  nr 1/POIR/NCBIR/2017

Zakup: Spawarka MIG

Załącznik: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Zapytanie ofertowe 1POIRNCBIR2017

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 04.10.2017

Protokół umieszczony w dniu 20.10.2017

Zapytanie ofertowe 5/POIR/NCBIR/2017
Zakup: Skaner 3D
Załącznik:Skaner 3D

Protokół: Protokół Skaner 3D

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 03.10.2017

Protokół wyboru dostawcy z dnia 30.10.2017 : Protokół CAM

Unieważnienie protokołu wyboru dostawcy z dnia 20.10.2017 : Unieważnienie – Protokół CAM

Protokół umieszczony w dniu 20.10.2017

Zapytanie ofertowe 2/POIR/NCBIR/2017
Zakup: Oprogramowanie CAM
Załącznik: Oprogramowanie CAM

Protokół: Protokół Oprogramowanie CAM

 

Zapytanie ofertowe 3/POIR/NCBIR/2017
Zakup: Oprogramowanie CAD
Załącznik: Oprogramowanie CAD

Protokół: Protokół Oprogramowanie CAD

 

Protokół umieszczony w dniu 19.10.2017

Ogłoszenie umieszczone dnia 03.10.2017

Zapytanie ofertowe 4/POIR/NCBIR/2017
Zakup: Ramie pomiarowe
Załącznik: Ramie pomiarowe

Protokół: Protokół Ramie pomiarowe

 

Zapytanie ofertowe 6/POIR/NCBIR/2017
Zakup: Spektometr
Załącznik: Spektometr

Protokół: Protokół Spektometr

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 15-03-2017

Protokół umieszczony dnia 31-03-2017

Zapytanie ofertowe na zkup miernik chropowatosci – Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup miernik twardosci Protokół wyboru

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 14-03-2017

Protokół umieszczony dnia 28-03-2017

Zapytanie ofertowe na zakup Docierarki – Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup Miernika równosci Protokol wyboru

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 07-03-2017

Protokół umieszczony dnia 22-03-2017

Zapytanie ofertowe na zakup tok.karuzelowa – Protokół wyboru

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 10-10-2016

Protokół umieszczony dnia 1-12-2016

Zapytanie ofertowe na zakup Lasera – Protokół wyboru

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 03-10-2016
Protokół umieszczony dnia 25-10-2016

Zapytanie ofertowe na zakup spreżarki – Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup wytaczarki – Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup zwijarki walcowej – Protokół wyboru

 

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 13-09-2016

Uzupełnienie umieszczone dnia 09-05-2017

Zapytanie ofertowe na zakup zwijarki walcowej – Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup wytaczarki – Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup tokarki karuzelowej – Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup szlifierki do plaszczyzn – Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup sprezarki – Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup hydraulicznej prasy krawedziowej – Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe na zakup dlutownicy do metalu – Protokół wyboru – Uzupełnienie

 


 

Ogłoszenie umieszczone dnia 06-09-2016

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Protokół z dokonania wyboru oferty na roboty budowlane

 


Protokół umieszczony w dniu 24.07.2016

Protokół-ekspert merytoryczny 1

Protokół-ekspert merytoryczny 2

 


Ogłoszenie umieszczone dnia 07-07-2016

Protokół umieszczony w dniu 22-07-2016

Prace B+R nad stworzeniem proekologicznej mikroturbiny wodnej ECOTURBINE przeznaczonej dla cieków wodnych o niskich spadkach i naturalnych spiętrzeniach

Zapytanie ofertowe

Protokol ofertowy