Kompensatory gumowe

Służą do kompensacji posuwów osiowych, bocznych oraz kątowych. Chronią przed gwałtownymi zmianami ciśnienia, redukując wewnętrzne naprężenia instalacji, obciążenia termiczne i inne ruchy fizyczne. Tłumią hałas i wibracje.

W zależności od zastosowania, warunków pracy (rodzaj medium, temperatura, ciśnienie), wymiarów geometrycznych i ustawień rurociągu konieczny jest odpowiedni dobór materiałów do budowy
kompensatorów gumowych. Popularnymi materiałami wykorzystywanymi przy uszczelnieniach są:

  • EPDM (odporny m.in. na ozon, starzenie i czynniki atmosferyczne,gorącą wodę i parę wodną, kwasy, zasady, ketony, płyny hamulcowe
    na bazie glikoli, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC/HSD),
  • NBR (odporny m.in. na niskie temperatury, oleje mineralne, smary i paliwa, propan, butan, benzynę, niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB i HSC, lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach, a także wodę w określonej temperaturze [60-100 °C]). Charakteryzuje się przy tym wysoką elastycznością, ograniczoną przepuszczalnością gazów oraz małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu.
  • CR (wysoka odporność chemiczna, na starzenie atmosferyczne, ozon i płomienie, oleje mineralne, czynniki chłodzące – np. freon, a także wodę – w specjalnej mieszance).

Kompensatory gumowe zbudowane są głównie z materiałów elastomerowych, lecz w zależności od potrzeb wzmacniane – syntetykami i stabilizującymi pierścieniami stalowymi. Kompensatory posiadają kołnierze stałe oraz obrotowe, wykonane z trwałych materiałów najwyższej jakości (np. stal węglowa, aluminium, stale nierdzewne i kwasoodporne).

Kompensatory gumowe znajdują zastosowanie w instalacjach wodnych, c.o., olejowych, chemicznych, gazowych, sanitarnych i klimatyzacyjnych. Sprawdzają się w energetyce (elektrownie wodne, cieplne i atomowe), budownictwie, hutnictwie, w przemyśle spożywczym i cukierniczym, a także papierniczym.