Unia Europejska

ue

 

Firma Global Technik Sp. z o.o. Sp. K. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie technologii laserowego nakładania powłok celem wytwarzania innowacyjnych węglików przeobrażonych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 i realizowany jest w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie do bieżącej działalności Global Technik wyników prac B+R, wykonanych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej przy udziale specjalistów Wnioskodawcy, których efektem było opracowanie innowacyjnej technologii laserowego nakładania powłok, co  umożliwi uruchomienie zakładu produkcji powłok z węglików przeobrażonych, będących INNOWACJĄ PRODUKTOWĄ W SKALI ŚWIATOWEJ. Znajdą one zastosowanie przy wytwarzaniu nowej generacji opraw zespołów łożysk oraz pierścieni ślizgowych przeznaczonych dla wielu sektorów nowoczesnej gospodarki (m.in. maszynowego, motoryzacyjnego, zbrojeniowego, górniczego, hutniczego i innych).

W ramach projektu zostanie wybudowana hala produkcyjna oraz zostaną zakupione środki trwałe, wchodzące w skład linii produkcyjnej, niezbędnej do wdrożenia zgłoszonej do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP innowacyjnej technologii laserowego nakładania powłok. W skład linii wchodzą następujące środki trwałe:

 1. Laser
 2. Hydrauliczna prasa krawędziowa
 3. Zwijarka walcowa
 4. Dłutownica do metalu
 5. Tokarka karuzelowa
 6. Wytaczarka
 7. Sprężarka
 8. Szlifierka
 9. Docierarka
 10. Miernik równości
 11. Miernik chropowatości
 12. Miernik twardości.

W efekcie realizacji projektu Global Technik Sp. z o.o. Sp. K. otworzy nowy zakład produkcyjny, w którym będzie odbywała się produkcja na skalę przemysłową powłok z węglików przeobrażonych z przeznaczeniem do produkcji nowej generacji opraw zespołów łożysk oraz pierścieni ślizgowych dedykowanych dla wielu sektorów nowoczesnej gospodarki, które będą charakteryzowały się kluczowymi parametrami mającymi znaczenie dla ostatecznego odbiorcy tj. większa twardość (odporność na ścieranie), niełamliwość, wyższa żywotność, możliwość regeneracji, niższa cena, szybkość dostawy.

Projekt realizowany w okresie 01.09.2016-31.07.2017

Wartość  wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 6.051.800,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 55% wydatków kwalifikowanych projektu tj. 3.328.490,00 zł.